Over Perspectief

Wij als architectuurstudenten zijn vaak helemaal overtuigd van het belang van goede architectuur. Maar wat met andere jongeren? Zien zij architectuur als het bouwen van een huis? Of als het bouwen van een samenleving? Wij hopen dat laatste, maar laten we eerlijk blijven: het kan beter.

Ons doel bij Existenz is om uit te zoeken hoe we architectuur toegankelijker kunnen maken voor andere jongeren: hoe laten we hen proeven van de schoonheid van ons vak? Hoe vertellen we hen ons verhaal over de wereld van morgen. Kortom, welk perspectief kunnen wij, architecten, aan de volgende generaties geven?

Het zijn moeilijke vragen waarop wij graag samen met jullie een antwoord zoeken. Vragen waarop Existenz met onder meer ‘de week’ al jarenlang een antwoord vindt. Ik geloof dat we nog meer mensen kunnen aanspreken. Dat we jongeren op een laagdrempelige manier kunnen laten deelnemen aan ons gesprek, met kritische debatten en leerrijke lezingen, kleine ingrepen en diepgaand onderzoek.