3BIRA | Louise Bervoets, Nele D’Haene, Virginie Meesseman, Nele Uyttebroeck

Op het Eilandje in Antwerpen wilden we een divers publiek huisvesten en dit op een menselijke schaal. Hierbij kozen we voor meerdere woonblokken verspreid over de site in plaats van de anonimiteit van de stedelijke woontoren. Deze blokken variëren in bouwhoogte en hebben elk een unieke relatie met de directe omgeving om zo elk blok zijn eigen karakter te geven en toe-eigening bij de bewoners te stimuleren. Twee publieke gebouwen, een commerciële kop en een park als staart vormen de ruggengraat van het wooncomplex en helpen om de publieke ruimte met hun functies op te laden.

De afbeelding kan niet weergegeven worden De afbeelding kan niet weergegeven worden

3BIRA | Payne Alice, Segaert Soetkin, Pollet Lien, Libens Brent | DENNOF

DENNOF biedt een Achtertuin aan alle bewoners van het Eilandje in Antwerpen. Door het verbinden van nabijgelegen parken wordt een groene wandeling gecreëerd aan het water. Deze groenzone is divers ingericht en moedigt gezond leven aan, mensen worden uit hun kot getrokken en gestimuleerd om samen in het groen te vertoeven. Het wonen is onderverdeeld in vijf clusters met elk een eigen identiteit die zo verschillende bewoners aantrekt. Dit samen zorgt voor een fijne, vertrouwde leefomgeving waar samenhorigheid centraal staat.

De afbeelding kan niet weergegeven worden De afbeelding kan niet weergegeven worden

3BIRA | Ella Hens, Joanne de Coster, Sofie Willem, Tine Van Roy | CONNECTIES

Connecties gaat over het verbinden van bewoners in een groen kader. Het versterkt de samenhang in de buurt door functies, zoals een school met park, een buurtsporthal met dorpsplein en een zwemdok aan een veilige wandelkade. De diverse bewoners vinden ruimte voor ontspannen en dagelijks leven in collectieve ruimtes, die verbonden zijn met groene collectieve (dak)tuinen en –terrassen. De luchtweg is een verbindingsweg op niveau tussen de gemeenschappen, een straat met voordeuren voor identiteit. Het verbindt het publieke, het collectieve en het private. In Connecties komen wonen, werken maar vooral leven voor een divers publiek tot hun recht.​

De afbeelding kan niet weergegeven worden De afbeelding kan niet weergegeven worden

1MIRA AO | Lotte Fransen, Sofie Ameye | The BOX

The BOX is a social condenser which tries to redefine the everyday scenery of the high building blocks surrounded by a car circumambulation placed around a hedged garden and implanted along a green avenue. A large awning, the so called big gesture, transforms the hard edges into a bufferzone where the neighbourhood can meet. The building with a perforated head, where wrestling and handwork can be done, becomes a new landmark where Evere is searching for. By placing the new elements along one of the given orientations, the one of the building blocks and the one of the avenue, a public open space which gives breath to the willow arises.​

De afbeelding kan niet weergegeven worden De afbeelding kan niet weergegeven worden

1MIRA AO | Alfonso Gomez, Veronica Cruz, Blanca Pais Urios

In order to bring new life in the optimism quarter we opt for building a social condenser by combining different programs.

To locate all these programs in a new building, we will focus on a road which divides two parcels. The building will be composed of three main elongated bodies situated alongside the path to which they will adapt their form to.

On the ground floor an open metallic structure is found where a market will be located, as well as a bike parking. Continuing from north to south, the cafeteria is found, situated half a meter above the ground with a glass façade to get light for the hammam, which would be underneath, and is characterized for its thick walls, dark hallways, and vaulted ceilings. An auditorium will be found semi underground with a sloped roof which will be accessible to the public and a glass façade too, continuing the cafeteria’s rhythm.

All in all there will be two worlds: the ground one, identified by lighter and see-through structure, and the underground one, marked by a dark and more intimate climate.

De afbeelding kan niet weergegeven worden De afbeelding kan niet weergegeven worden

1MIRA BT | Emilie Verbiest, Robine Verhaeghe | De Link

Een wandel- en fietspad vervolledigen de link tussen Arenberg II en III. Een verschil in ritme en beleving tussen wandelaar en fietser staat centraal. Dit verschil is zichtbaar in de materialiteit, breedte en het tracé.

Het pad blijft laag bij de grond, dicht bij de natuur. De ervaring van de omgeving wordt tevens benadrukt aan het startpunt en de ontsluiting van het pad. Daar ontstaan belevingsplekken; een brug over de Dijle en pontons.

De constructie is gericht op duurzaamheid. De onderdelen bestaan voornamelijk uit hout en worden gedetailleerd met het oog op gebruiksvriendelijk onderhoud, demonteerbaarheid -en mogelijks hergebruik-.​

De afbeelding kan niet weergegeven worden De afbeelding kan niet weergegeven worden

1MIRA BT | Amke Meeuwis, Kerstin Bex

Tussen beide delen van Campus Arenberg wordt een verbindingsbrug ontworpen in de natuur. Deze link is opgebouwd als een balk op een beperkt aantal steunpunten om een minimale impact op het landschap te garanderen. De balk vormt zowel de structurele ruggengraat als een scheiding tussen fiets- en voetpad. Bijkomend ontstaan rustplekken door verbredingen in het kronkelende pad, waar bankjes op de balk toelaten te genieten.

Een multifunctionele steiger aan de Dijle en een attractief ponton aan de campus vormen de uiteinden van de link.

Het geheel vormt de geschikte plek voor een doorstroom, maar ook voor een aangenaam, tijdelijk verblijf.

De afbeelding kan niet weergegeven worden De afbeelding kan niet weergegeven worden

1MIRA SP | Teun Van den Bergh, Mathilde Van Tricht

De schoolsite in Leefdaal, een plaats waar verschillende condities samenstromen. Een samenstroom die voor spanningen zorgt en overstromingen veroorzaakt.

Het doel van ons project is niet alleen om op een exemplarische manier opgewassen te zijn hiertegen. De overstromingen worden gebruikt als een middel om de kwaliteiten van de site te versterken.

Met de mogelijkheid voor een letterlijke overstroming van de Voer, krijgt de natuur de kans om naar voor te bewegen en met het positioneren van vier vormen hierin, spoelen ook de dorpelingen aan.

Een dynamiek tussen de overstromingen wordt zichtbaar, ze laten elk hun afdruk op de site achter.

De vloedafdruk.

De afbeelding kan niet weergegeven worden

1MIRA SP | Caspar Vanooteghem, Linne Verresen | Exposing the enclosed

Het omvormen van de binnengebieden tot kwalitatieve open ruimte gebeurt in een aantal fases. Eerst en vooral moet aan de dorpsweide een gezicht gegeven worden. Dit doen we door het aanleggen van galerijen die de straat met het binnengebied verbinden. Ook de open ruimte krijgt een invulling met op sommige plaatsen overstromingsgebied, bosjes, boomgaard, sportvelden, etc. Door deze maatregelen wordt de dorpsweide een aantrekkelijker gebied. Hierdoor kan er in een tweede fase nagedacht worden over mogelijke verdichting. Eigenaars kunnen hun achtertuin omvormen tot een cohousing project of kunnen een deel van hun perceel verkopen aan de gemeente die grootschaligere woningbouwprojecten op gang kan zetten. Hierdoor zal de ingesloten ruimte door de jaren heen veranderen in een lappendeken met verschillende functies en typologieën. Het gaat zich openen naar het dorp en mensen uitnodigen om binnen te komen. De verschillende stukjes kunnen heel diverse dingen worden, er kunnen stukjes bijkomen, veranderen of leeg gelaten worden afhankelijk van de noden van het moment.

De afbeelding kan niet weergegeven worden

1MIRA SP | Robbe Kaljouw, Tuur Lenaerts | Levensaders

Sint-Joris-Weert heeft zich doorheen de tijd genesteld op het raakvlak van twee straffe landschappen: het Meerdaalwoud en de Doode Bemde. Maar ook lijdt het dorpscentrum op de piekuren onder de conflicten tussen verschillende vervoersmodi, met als achilleshiel de toegang tot de school. Er is een dringende noodzaak voor sterke nieuwe buurtwegen. “Levensaders”, loodrecht op de stevige ruggengraat die het dorp van noord tot zuid gestalte geeft. Deze levensaders verbinden natuur en dorp door middel van trage, zachte verbindingen en nemen zo niet alleen de druk weg van het bestaande weefsel, maar versterken het ook en zorgen voor samenhang. Ze hebben geen vastgelegde vorm en kunnen veranderen doorheen de tijd. Aanliggend aan deze aders groeien nieuwe organen, terwijl andere de ademruimte krijgen om te evolueren. De nieuwe organen worden onderverdeeld in drie types die terugkeren doorheen het dorp, waarvan er in de tekeningen telkens één mogelijke suggestie wordt uitgewerkt.

De afbeelding kan niet weergegeven worden

2MIRA AO | Lotte Nuyts, Jules Dochez

De Sint-Albertus kerk te Muizen krijgt een nieuwe invulling. Hierbij stuwt een actuele discussie rond herbestemming van religieus erfgoed de opdracht.

Drie ingrepen realiseren een flexibel en reversibel programma met respect voor de neogotische stijl.

Ten eerste wordt een gefixeerd platform geïnstalleerd, hierdoor wordt de kerk verticaal ingezet voor meer circulatie en tracht de wandeling op hoogte nieuwe zichtpunten voor te stellen. Zo kan de gewelfarchitectuur van dichtbij bekeken worden en zorgt de uitkijk over het gelijkvloers voor een interessante wisselwerking tussen de bezoekers.

Ten tweede worden verschillende paden van gordijnrails gemonteerd onderaan het platform. Hierbij ontstaat de mogelijkheid de kerk op te delen in verschillende zones, waarbij, als laatste ingreep, multifunctionele meubels worden ingezet die inspelen op de veranderende, gewenste scenario’s.

De afbeelding kan niet weergegeven worden De afbeelding kan niet weergegeven worden

2MIRA BT | Miet Cras, Veerle Heremans, Lies Mertens, Anneleen Op ’t Eynde

De centraliteit van 200B, het gebouw van het departement wiskunde, is onmiskenbaar op campus Arenberg. Een optopping op de zuidelijke kantoorvleugel zorgt voor een herkenningspunt vanuit alle richtingen. Met relatief beperkte ingrepen, zoals een buitentrap en een luifel, wordt er ingezet op kwalitatieve buitenruimtes en een leesbare circulatie. De bestaande gevel krijgt een nieuwe look na een grondige energetische renovatie.

De nieuwe, houten structuur staat bovenop de bestaande, betonnen constructie. Deze houten portieken definiëren zowel binnen als buiten de beleving van de ruimte. Door de combinatie van het flexibele interieur en de vele (door)zichten, wordt er een aangename werkplek gecreëerd.

De afbeelding kan niet weergegeven worden De afbeelding kan niet weergegeven worden

2MIRA BT | Nicolas Weyers, Laurens Dupulthys, Philippe De Bock en Lise Mouton

Sinds een aantal jaren is men bezig met de uitvoering van een nieuwe visie voor Campus Arenberg. In dit opzicht hebben we de opdracht gekregen een duurzame renovatie uit te voeren van het Instituut voor Wiskunde, centraal gelegen op de campus. In samenwerking met de Technische dienst KU Leuven en de gebruikers werden volgende belangrijkste onderdelen van het programma opgelegd. Extra kantoorruimte, toevoeging van multifunctionele ruimte, fietsenstallingen en de voorziening van een evacuatietrap. In ons ontwerp hebben we besloten, met respect voor de architectuur, de gevel zo veel mogelijk intact te houden en dusdanig te werken met binnenisolatie, geïntegreerd in een ingenieuze binnenbekastingsmodule. De extra kantoren worden aan de Oostkant door middel van een CLT-constructie toegevoegd aan het huidige gebouw en de bestaande, gesloten kantoren worden omgevormd tot open landschapskantoren.

De afbeelding kan niet weergegeven worden De afbeelding kan niet weergegeven worden

2MIRA SP | Arthur Van Lint, Brian Van der Zande | TRANS_PORT

TRANS_PORT is an incremental urban project that imagines the future state of the Heliport street in Brussels-North. Throughout its history, the identity of the street was repeatedly developed in close relation to transportation and mobility - whether it was by train, by helicopter or currently in function of the car as king.

Therefore we provide a vision of how this street could facilitate the next mobility shift and explore what opportunities this provides to tackle issues caused by other driving forces in the contemporary city, touching the themes of migration, densification and gentrification.

Our project reflects on these larger urban transitions, but does so with respect to the specific social needs of the inhabitants of the Heliport area.

This multiplicity of scales is addressed through the simple acts of depaving and strategic infrastructural intervening.

De afbeelding kan niet weergegeven worden De afbeelding kan niet weergegeven worden

2MIRA SP | Pluk Van Brempt, Louise-Marie Molderez | Heliport - Helifarm - Helipark

Heliport - Helifarm - Helipark is een stadsproject dat streeft naar een sociale en duurzame gemeenschap voor Hélipark (Brussel-Noord) waarin de lokale teelt en verwerking van voedselresten centraal staan. Door gefaseerd Helipark’s plint open te breke​n en op te vullen, wordt ze geactiveerd en verbonden met de omgeving. Binnenin dit raster ontstaat een ruimte waar op termijn zowat alles kan gebeuren: just be bold!

De afbeelding kan niet weergegeven worden De afbeelding kan niet weergegeven worden