Studentenlezing masterproef I

06/11/2021

Janne Daman

Elk jaar organiseert Existenz een studentenlezing waar de beste projecten van elke ontwerpstudio worden voorgesteld. Via deze podcast willen we ook eens het woord geven aan enkele pas afgestudeerde ingenieur-architecten om toelichting te geven bij hun geslaagde masterproef.

In deze podcast vertelt Janne Daman over haar masterproef met onderwerp “de mediërende rol van architectuur in de acceptatie van opvangcentra voor verzoekers om internationale bescherming”.

De afbeelding kan niet weergegeven worden

Afbeelding 1: In dit onderzoek zijn er vier mate van acceptatie te onderscheiden. Architectuur medieert de negen dimensies – temporaliteit, tijdelijkheid, culturele diversiteit en gemeenschap, thuisgevoel en home making, privacy en verbondenheid, autonomie en organisatie, veiligheid en controle, economische activiteiten, interacties met de buurt – en medieert zo ook de mate van acceptatie.

De afbeelding kan niet weergegeven worden

Afbeelding 2: Relaties en wisselwerking tussen verschillende componenten: de fysieke dimensie, de gebruikers en de buurt

De afbeelding kan niet weergegeven worden

Afbeelding 3: Ligging opvangcentrum in Lint – het Meihof – en opvangcentrum in Broechem

De afbeelding kan niet weergegeven worden

Afbeelding 4: Het gebruik van de kapel (collectieve binnenruimte) in het Meihof

De afbeelding kan niet weergegeven worden

Afbeelding 5: (On)veiligheid als sleutelconcept in de architectuur van opvangcentra. Elementen die leiden tot spanningen, en bijgevolg tot sociale onveiligheid, zijn aangeduid in het rood. Elementen die deze spanningen voorkomen, zijn aangeduid in het blauw. Onderlinge verbanden werden aangegeven in het zwart.

De afbeelding kan niet weergegeven worden

Afbeelding 6: Evolutie van de functieverdeling op basis van de maximale capaciteit. Gelijkvloerse verdieping, Meihof. In de eerste fase gebruikte het Rode Kruis slechts een deel van het voormalige kloostergebouw, later werd het volledige gebouw als opvangcentrum in gebruik genomen.

De afbeelding kan niet weergegeven worden

Afbeelding 7: De drie modaliteiten – ‘thuis’, ‘Thuis’ en ‘THUIS’ – staan in relatie met zowel de vaste, semi-vaste als niet-vaste elementen van architectuur.

De afbeelding kan niet weergegeven worden

Afbeelding 8: Historische foto’s van het klooster Meihof

De afbeelding kan niet weergegeven worden

Afbeelding 9: De organisatie van het avondmaal in het Meihof