De afbeelding kan niet weergegeven worden

Hanna Van Steenkiste

Diploma: Burgerlijk ingenieur - architect, KULeuven

Afstudeerjaar: 2006

Huidige functie: Schepen van ruimtelijke ordening, patrimonium en mobiliteit in Oud-Heverlee

Waarom koos u voor de opleiding ingenieur-architect?

Het is een veelzijdige opleiding, grafisch en creatief én een uitdaging op vlak van wiskunde en wetenschappen. Ik droomde er altijd van om een materiële bijdrage tot de inrichting van onze leef- en woonruimte te kunnen realiseren en een bijdrage te leveren aan onze samenleving. Nogal cliché. ;-)

Welke stappen hebt u ondernomen na uw opleiding en hoe bent u uiteindelijk terecht gekomen in de job/functie die u nu uitoefent?

Na mijn studie ben ik meteen aan mijn stage begonnen. Zowel in het architectenbureau Van Steenkiste in Oud-Heverlee als bij Architectengroep A4 in Leuven. Bij dit laatste team werk ik nog steeds deeltijds. Door deze combinatie kreeg ik de kans om zowel woningbouw als publieke gebouwen te ontwerpen en kwam ik in contact met verschillende gemeentebesturen.

Mijn huidige functie is ‘Schepen van ruimtelijke ordening, patrimonium en mobiliteit in Oud-Heverlee’ vanuit de partij Groen. Ik ben altijd erg actief geweest in het gemeenschapsleven van Oud-Heverlee en de engagementen kwamen spontaan: Chiro, jeugdhuis, Gezinsbond, Groen Oud-Heverlee, Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening... Deelnemen aan gemeenteraadsverkiezingen was een grote uitdaging. Het was een écht avontuur om een hele campagne op te zetten en te doorlopen.

Daarna nog schepen worden: het was een grote verrassing! Gelukkig is het een zeer boeiende functie en liggen de beleidsdomeinen in lijn met de opleiding van ingenieur-architect. Enige minpunt: de combinatie met mijn deeltijdse job als architect en mijn gezin is dagelijks een uitdaging. Grootste pluspunt: het is een uiterst veelzijdige job die me veel voldoening geeft en ik krijg dagelijks de kans om bij te leren.

Wat houdt uw job/uw functie precies in?

Als schepen van ruimtelijke ordening, patrimonium en mobiliteit in Oud-Heverlee maak ik deel uit van het gemeentebestuur van Oud-Heverlee. Gedurende 6 jaar bepaal ik mee de ontwikkeling van Oud-Heverlee: opmaak beleidsplan, dagelijkse werking, investeringen... In ieder beleidsdomein probeer ik maximaal in te zetten op kwaliteit en dialoog.

Dit vertaalt zich binnen ruimtelijke ordening in het opmaken van masterplannen en beeldkwaliteitsplannen zoals masterplan Zoet Water en masterplan Haasrode, het uitwerken van participatietrajecten, beslissingen nemen over verdichtingstrajecten, deelnemen aan bovenlokale trajecten vanuit de provincie Vlaams-Brabant of Vlaanderen, subsidietrajecten opstarten, strategische projecten aanvragen, samenwerken met de KULeuven, samenroepen van kwaliteitskamers en onderhandelingen bij grote projecten met promotoren en bouwheren.

Op vlak van mobiliteit: opmaken van verkeersleefbaarheidsplannen per dorpskern, creëren van leefbuurten, participatietrajecten opzetten, wegenisdossiers uitwerken, vertegenwoordiging in bovenlokale trajecten zoals de vervoersregioraad en mobipunten uitwerken.

Patrimonium tenslotte: beheren van het gemeentelijk patrimonium, beslissen over investeringen en laten opstellen van bestekken voor nieuwe projecten zoals sportinfrastructuur, ontmoetingscentrum, bibliotheek... Ook herbestemmingsdossiers van kerken en kloosters of Agiondossiers voor scholenbouw komen aan bod. Daarnaast wachten nog parkaanleg en onthardingsprojecten. Een hele lijst dus.

Het is allemaal heel erg boeiend. Dankzij de opleiding van ingenieur-architect zijn we echt opgeleid om snel plannen te kunnen lezen en de ruimtelijke implicaties in te schatten. We zijn getraind om mogelijkheden te zien, steeds kritisch te zijn en de lat hoog te leggen. Bij ieder dossier is het streven naar kwaliteit, naar een meerwaarde voor de gemeente.

Daarnaast is het een heel sociale functie. In dialoog gaan met inwoners, overlegcomités, administratie, ontwerpers, collega schepenen… het vraagt inlevingsvermogen en communicatievaardigheid.

Heeft u tips voor studenten die afstuderen als burgerlijk ingenieur architect?

Achteraf bekeken had ik graag ‘Stedenbouw’ bijgedaan. Eens je aan het werk bent, is het toch moeilijk om opnieuw te beginnen studeren.

Voor mijn thesis ben ik naar het buitenland gegaan. Ik heb op de Indiase stad Chandigarh mogen werken. De twee maanden in deze 'City Beautiful' van Le Corbusier waren onvergetelijk!