De afbeelding kan niet weergegeven worden

Jan Van den Bergh

Diploma: Burgerlijk ingenieur - architect, KULeuven

Afstudeerjaar: 2002

Huidige job: Projectingenieur en bestuurder bij RCR-studiebureau

Waarom koos u voor de opleiding ingenieur-architect?

Wat me aansprak in de opleiding ingenieur-architect was de verscheidenheid ervan. In het middelbaar was me al duidelijk geworden dat mijn interesse redelijk breed was, dus wilde ik ook een hogere studie doen die zo ruim mogelijk was. Een opleiding die zowel exacte wetenschappen als meer algemene en creatieve vakken aanbood, vond ik geweldig. En ja, ik tekende ook graag huisjes in mijn vrije tijd. Dus waarom zou ik de opleiding van ingenieur-architect dan niet proberen?

Welke stappen hebt u ondernomen na uw opleiding en hoe bent u uiteindelijk terecht gekomen in de job die u nu doet?

Doorheen de opleiding ontdek je waar je sterke en minder sterke kanten liggen. Wetende dat mijn sterkte niet lag bij het ontwerpen, ben ik na mijn opleiding niet gestart met mijn stage als architect. In plaats daarvan ben ik begonnen aan een doctoraat in bouwakoestiek. Bij gebrek aan een beurs kon me echter onvoldoende toekomstperspectief geboden worden en ben ik na een half jaar op zoek gegaan naar vacatures bij studiebureaus en onderzoeksinstellingen. Zo ben ik bij het studiebureau speciale technieken Roelandts & Rys gestart als projectingenieur elektriciteit. Bijna 20 jaar later is dat studiebureau gegroeid en verveld tot RCR studiebureau speciale technieken, en ben ik een van de bestuurders.

Wat houdt uw job precies in?

In eerste plaats ben ik nog steeds projectingenieur, met specialisatie elektriciteit. Het studiebureau speciale technieken staat in voor het ontwerp en de studie van de technische uitrusting (verwarming en koeling, ventilatie, sanitair en elektriciteit) van een gebouw, en voor de controle op de werken uitgevoerd door gespecialiseerde aannemers. Wij werken nauw samen met de architect en de verschillende ingenieurs en adviseurs (stabiliteit, bouwfysica…) om een ontwerp af te leveren waarin alle facetten op elkaar afgestemd zijn. De projectingenieur is het aanspreekpunt, het geheugen en de spelverdeler voor een bepaald project. Ik stuur mijn collega’s aan volgens hun specialisatie: het uitwerken van het globale concept voor de verwarming, het dimensioneren van de koeling op basis van een dynamische simulatie, het puzzelen met leidingen en kanalen om de technieken zo compact mogelijk op te stellen… De verschillende aspecten van de elektrische installatie werk ik zelf verder uit: keuze van verlichtingstoestellen en bijhorende lichtstudie, ontwerp van de beveiligingsinstallaties zoals branddetectie en toegangscontrole, opmaak van elektrische schema’s… Wanneer het project in uitvoering is, volg ik de wekelijkse werfvergaderingen en controleer ik of de werken volgens de regels van de kunst worden uitgevoerd.

Als bestuurder heb je natuurlijk nog de taak om het bedrijf draaiende te houden: zorgen dat er werk binnenkomt en zorgen voor een aangename werksfeer.

Heeft u tips voor studenten die afstuderen als burgerlijk ingenieur architect?

De opleiding burgerlijk ingenieur-architect is heel breed en biedt toekomstmogelijkheden in alle aspecten van de bouwsector en zelfs daarbuiten. Zoek je sterktes en ontdek enkele beroepsmogelijkheden door een vakantiestage te doen. Overweeg om een deel van je stage buiten een architectenbureau te doen om ook de andere aspecten van een bouwproject beter te leren kennen. Kijk bij een interessante werf eens op het werfbord: zo ontdek je wie de ontwerpers (architecten, ingenieurs…) van het project zijn en kan je spontaan solliciteren bij hen. De meeste architectenbureaus, studiebureaus, bouwbedrijven… kunnen wel een extra kracht gebruiken.