De afbeelding kan niet weergegeven worden

Leen Dens

Diploma: Burgerlijk ingenieur - architect, KULeuven

Afstudeerjaar: 2004

Huidige job: Projectleider bij Beliris

Waarom koos u voor de opleiding ingenieur-architect?

In het middelbaar had ik gekozen voor de richting wiskunde-wetenschappen. Deze richting gaf mij een goede wetenschappelijke basis, waar ik graag verder in wilde evolueren.
De opleiding ingenieur-architect sprak mij enorm aan omdat deze een combinatie inhoudt van wetenschappelijke vakken met een bredere vorming op vlak van bijv. architectuurtheorie, kunstgeschiedenis, etc. Bovendien is het ook nog gecombineerd met een creatief luik, waarbij vanaf het begin van de studie het belangrijk is om eigen ideeën vorm te geven via architectuurontwerp. De opleiding leek me ook ruim genoeg om een brede waaier aan jobmogelijkheden te bieden, zodat ik gaandeweg mijn eigen pad kon vinden in het professionele leven.

Welke stappen hebt u ondernomen na uw opleiding en hoe bent u uiteindelijk terecht gekomen in de job/functie die u nu uitoefent?

- 1e job: 1 jaar stage bij architectenbureau FDA Architecten en Ingenieurs te Antwerpen
- 2e job: 1 jaar stage bij OSQB Architecten en Ingenieurs, gevolgd door een functie als projectarchitect gedurende 3 jaar.
- 3e job: projectleider bij Beliris (FOD Mobiliteit & Vervoer), verantwoordelijk voor de volledige opvolging van projecten, in de rol van bouwheer (voornamelijk renovatie van gebouwen), gevolgd door een functie als diensthoofd.

Ik ben begonnen met mijn stage te doen in 2 verschillende architectenbureaus. In het eerste kreeg ik als stagiair weinig verantwoordelijkheid en onvoldoende opportuniteiten om mij te ontwikkelen. Na een jaar ben ik dus op een nieuwe stageplaats begonnen. Dit was in een kleiner architectenbureau, waar ik onmiddellijk als projectarchitect aan de slag kon. Hier heb ik enorm veel geleerd over het beroep van architect, gezien ik alle aspecten van het takenpakket zelf mocht uitvoeren: plannen tekenen, bestekken en meetstaten opmaken, de werf opvolgen, budgettaire analyses maken, etc.
Ik heb in dit bureau in totaal vier jaar gewerkt, waarna ik toe was aan een nieuwe uitdaging. Toevallig zag ik via de website van Selor, die de selecties verzorgt voor overheidspersoneel, een vacature voor een projectleider bij Beliris. Na een selectieprocedure mocht ik hier beginnen als projectleider voor de “technische dienst gebouwen”.

Dagelijks realiseert het federaal team van Beliris bouw-, renovatie- en restauratieprojecten in verschillende domeinen zoals mobiliteit, sociale woningen, groene ruimtes, herwaardering van wijken, cultuur, patrimonium en sport. Met als doel de uitstraling van Brussel als hoofdstad van België en Europa te verbeteren.

Als projectleider kon ik bij Beliris een aantal mooie projecten realiseren, o.a.
- De renovatie van een voetbalstadion
- De renovatie van een sociale woningbouwcomplex, daterend van 1927, met 83 appartementen
- Een gemengd project betreffende de renovatie van 2 woontorens en de nieuwbouw van een crèche.
- De nieuwbouw van een universitair leercentrum

Door deze en andere projecten als projectleider te beheren, kon ik alle fasen van een bouwproject bij Beliris doorlopen, zijnde:
- Opstellen programma
- Aanstellen ontwerpteam (architect, stabiliteitsbureau, bureau speciale technieken…)
- Opvolgen studie, incl. indienen bouwvergunning
- Opmaken aanbestedingsdossier werken
- Aanstellen aannemer
- Opvolgen van de werken

Wat houdt uw job precies in?

Vandaag ben ik werkzaam als verantwoordelijke van technische dienst II binnen Beliris. Deze functie oefen ik uit sinds oktober 2012. Mijn team bestaat uit 7 projectleiders, 4 werfcontroleurs en een administratief medewerker. Samen volgen we gelijktijdig een 20-tal projecten op.

De combinatie van projectbeheer met het beheren en begeleiden van een team levert een gevarieerd takenpakket op. Het enthousiasme en professionalisme van de medewerkers in mijn team zijn erg motiverend. Bovendien zijn de projecten van Beliris vaak bijzonder uitdagend. Elke dag biedt een gelegenheid om nieuwe kennis op te doen en zo op professioneel vlak te blijven groeien.

Mijn achtergrond als architect en projectleider stelt mij vandaag in staat om mijn medewerkers bij te staan met zowel gefundeerde technische adviezen als strategische keuzes i.v.m. het projectbeheer.
Ik ben steeds op de hoogte van de evoluties binnen de projecten die door mijn dienst beheerd worden. Ik bespreek op regelmatige basis met mijn medewerkers de acties die ondernomen moeten worden om de projectdoelstellingen te kunnen respecteren, op vlak van planning, budget, programma- en kwaliteitseisen. Bovendien rapporteer ik hierover regelmatig aan de directie.

Als teamcoach is het mijn taak om de planning voor de dienst uit te werken met het oog op een evenwichtige werklast voor iedereen. Het is eveneens belangrijk om een positieve groepsdynamiek te creëren en oog te hebben voor de individuele ontwikkeling van de medewerkers. Zo maak ik voldoende tijd vrij om feedback te geven op het functioneren van de medewerkers en sta ik open voor hun suggesties en voorstellen tot verbetering van de interne werking van de dienst.

Heeft u tips voor studenten die afstuderen als burgerlijk ingenieur architect?

Het uitvoeren van de stage geeft je inzicht in het volledige verloop van een bouwproject. Bovendien houd je je opties open, indien je nog geen duidelijk zicht hebt op je toekomstige carrièrepad. Bij de keuze van een stageplaats is het belangrijk te verifiëren welke omkadering de stagiairs krijgen en welk takenpakket hen toevertrouwd wordt.