De afbeelding kan niet weergegeven worden

Marie Verlinden

Diploma: Burgerlijk ingenieur-architect, KULeuven

Afstudeerjaar: 1984

Huidige job: Projectverantwoordelijke bij Divisie Ruimte en Vastgoed en coördinator Fysieke Toegankelijkheid, KULeuven

Waarom koos u voor de opleiding ingenieur-architect?

Ik heb mijn studiekeuze gemaakt in het pre-internettijdperk waarin de informatie over opleidingen niet zo beschikbaar en uitgebreid was als nu. Mijn lievelingsvak op school was tekenen (artistiek en wetenschappelijk) en ik was ook goed in wiskunde. Mijn oudere zus volgde architectuur in Antwerpen en dat leek me wel interessant. Toen ik hoorde dat ook ingenieur-architect bestond, heb ik ingangsexamen gedaan, was geslaagd en ben eraan begonnen. In de eerste studiejaren hadden wij nog bijna alle theorievakken samen met de andere ingenieurs. De combinatie van de ingenieursvakken en het ruimtelijk ontwerpen sprak me aan.

Welke stappen hebt u ondernomen na uw opleiding en hoe bent u uiteindelijk terecht gekomen in de job die u nu doet?

In combinatie met mijn stage heb ik nog een ‘Internationaal Postgraduaat Monumentenzorg’ gedaan en een Aggregatie Wiskunde (nu EMA) behaald.

Daarna was ik 16 jaar freelance medewerker voor het programma Erfgoed bij de Koning Boudewijnstichting en had tegelijk een eigen praktijk als zelfstandig architect. In die periode ben ik ook via zelfstudie gestart met CAD en heb ik veel praktijkervaring opgedaan.

Toen het programma Erfgoed bij de KBS stopte moest ik kiezen tussen de verdere uitbouw van mijn architectenbureau of iets anders. Ik heb beslist om mijn architectenbureau te sluiten en ben gaan lesgeven in een Centrum voor gespecialiseerde opleiding en begeleiding aan personen met een arbeidshandicap met als doel hen aan het werk te krijgen of te houden. Gedurende 7 jaar gaf ik les in bouwkunde en (3D) CAD toepassingen aan toekomstige CAD-tekenaars en begeleidde de cursisten ook persoonlijk tijdens hun opleiding en stages. Die sociale dimensie gaf me veel voldoening.

De onzekere financiële situatie van het opleidingscentrum heeft me naar een nieuwe job geleid als projectverantwoordelijke bij de Divisie Monumenten en Bouwkundig Onderhoud bij de Technische Diensten van de KU Leuven. 12 jaar later was ik toe aan een andere uitdaging en sinds bijna een jaar nu heb ik een nieuwe functie binnen de Divisie Ruimte en Vastgoed. Daarnaast ben ik ook al sinds 2009 lid van de Werkgroep Fysieke Toegankelijkheid van de KU Leuven en coördinator Fysieke Toegankelijkheid voor de TD. Vanuit mijn persoonlijke ervaringen en interesse heb ik hierin een expertise opgebouwd.

Wat houdt uw job precies in?

Als projectverantwoordelijke voor bouwprojecten (restauratie, renovatie en nieuwbouw) dragen wij afwisselend of tegelijk het petje van ontwerper, bouwheer, project- en werfcoördinator, veiligheidscoördinator, enz, en dat in een intense samenwerking met interne en externe specialisten. Soms doen we zelf het ontwerp, soms werken we met architectenbureaus.
Mijn huidige job situeert zich in de fase vóór een bouwproject: analyse van ruimtevragen, onderzoeken van ruimtenoden en ruimtegebruik, uitwerken en coördineren van masterplannen, definiëren van bouwprogramma’s, aftoetsen van vastgoedopportuniteiten.

Mijn taken als coördinator Fysieke toegankelijkheid zijn divers: ik stond mee aan de wieg van het Masterplan Toegankelijkheid en de KU Leuven Access Guide en coördineer de collega’s die zorgen voor het onderhoud en uitbreiding van de gegevens en het oplossen van knelpunten. Collega-projectverantwoordelijken kunnen bij mij terecht voor adviezen en ik verzorg de netwerking intern en extern.

Hebt u tips voor studenten die afstuderen als burgerlijk ingenieur-architect?

Ingenieur architect is een opleiding die veel mogelijkheden biedt. Van mijn studiegenoten is er een minderheid die een zuiver architectenberoep uitvoert. Je kan dus nog veel kanten uit.
Kies je studie vanuit de interesse die je nu hebt. Je diploma is niet het eindpunt, maar het startpunt. Dan is het aan jou. Neem ook de kansen om verder te leren en te evolueren. Buitenlandse ervaringen zijn zeker een meerwaarde als je de mogelijkheid hiervoor krijgt of vindt.