Existenz?

Wij zijn Existenz, een gedreven groep studenten ingenieur-architect aan de KU Leuven. We werken het hele jaar door aan uiteenlopende projecten om te delen in wat we kennen en kunnen. Existenz onderzoekt architectuur, hoe het beweegt, waar zijn grenzen liggen en hoe we die kunnen verleggen. We brengen gekende theorie in praktijk, verbinden techniek met het artistieke en creëren ruimte(s) voor de toekomst. Existenz werkt al sinds 1995 aan een verhaal, met elk jaar een nieuwe insteek en frisse ideeën.

Blikvangers

Welkom in het sprankelende jaar 2023-2024, een jaar waarin de agenda barst van levendige evenementen die simpelweg onmisbaar zijn! Hier zullen de absolute hoogtepunten volgen die je niet mag laten schieten!

Illusie?

Illusie? Existenz plaatst het vraagteken!


Dit jaar maakt Existenz een architecturale en stedenbouwkundige wandeling langs de verschillende aspecten van illusie. We reflecteren door middel van uiteenlopende evenementen over het ambigue in de architectuur. We spelen daarbij met thema’s als spanning, verbazing en verrassing, maar werpen ook een kritische blik op authenticiteit, eerlijkheid en herkenbaarheid van de gebouwde ruimte. Hoe verhouden deze thema’s zich tot elkaar in de architectuur en wat is de invloed van illusies? We gaan hierbij niet op zoek naar een pasklaar antwoord, maar trachten een kritische en onderzoekende geest aan de dag te leggen. Deze dient als fundament voor het beantwoorden van actuele vragen in het vakgebied van architectuur en planning.